maandag 7 mei 2018

Thema : Zaaien + bloemen (K1B)


Anna had zonnebloemen gezaaid maar enkel de zaadjes waren te zien. De kleuters kregen de opdracht om op elk zaadje een bloem te leggen. Wanneer er op hun prent reeds een gekleurde bloem te zien was, mochten ze enkele de bloemen nemen die hetzelfde kleur had.   We maakten een werkje waarbij het groeiproces van een bloem gevisualiseerd wordt.
We stempelden een bloempotje in met onze vingers, schilderden de lucht & het gras met waterverf en kleurden een bloem in met waterpotloodjes. 
 
 Aan het magneetbord zochten de kleuters naar wat er bij elkaar hoort. 
bv. een gieter met rode stippen hoort bij een bloem met rode stippen, een gele bloem hoort bij een gele steel.  

 Zaaien van tuinkers volgens een stappenplan.Er werd een speellied aangeleerd waarbij een vlinder door de klas fladdert. De kleuters bootsten de vlinder na. Dit liedje werd dan omgevormd zodat het geen vlinder maar een bijtje was. De bij kwam op allerlei plekken terecht. De kleuters kregen de opdracht om deze plekken te benoemen bv. De bij zit onder de bank, de bij zit op mij hoofd, de bij zit op mijn mouw,...      

Het speelliedje werd ook gebruikt bij een telactiviteit. De kleuters rolden met de dobbelsteen en telde dan hoeveel bijtjes er op een bloem gingen neerzitten.   


Tijdens het spelen konden de kleuters dit dan zelfstandig doen.  


De bloemen waren verdwenen uit onze tuin. De kleuters plaatsten ze terug op hun plekje.  Kijk juf, wij bouwden een toren die groter is dan ons!  

De kleuters konden aan het magneetbord bloemen sorteren volgens 2 kenmerken.
Niet zo eenvoudig hoor! 
Op onze werkjestassen stempelden we bloemen. Daarna schilderden we er een steel bij. 


Wist je dat je tuinkers mag opeten? 
Vol ongeloof proefden de kleuters van de tuinkers. Daarna maakten we er lekker wraps mee. Geen opmerkingen: